Skip to content

ที่มาของหวย

ที่มาของหวย ประวัติความเป็นมาของหวยและสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้นกำเนิดของ ฮวยหวยหรือหวย คนไทยรับวัฒนธรรมการ ออกหวย และการเล่นหวย มาจากเมืองจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีนได้ระบุว่า การพนันทายตัวเลขหรือตัวหนังสือนี้มีขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าเตากวาง แห่งราชวงศ์ พ.ศ 2374-2375 กำเนิดหวยครั้งแรกในไทย เราได้กล่าวกันว่าหวยเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับชาวจีนที่ได้อพยพกลุ่มหนึ่งในราว พ.ศ 2360 ในระยะแรกๆ นิยมเล่นกันเฉพาะในหมู่บ้านจนกระทั่งพ.ศ 2374 – 2375 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 เกิดข้าวยากหมากแพง เพราะปีหนึ่งมีน้ำมากแต่อีกปีเกิดฝนแล้ง จึงทำให้ข้าวขาดตลาดและมีราคาแพงเงินตราที่หมุนเวียนก็ได้หดหาย และในช่วงนั้น มีเจ้าสัวผู้หนึ่ง จีนหง ได้เข้าเฝ้ากราบทูลว่า ทางจีนได้มีการซื้อหวยกัน เพื่อที่จะทำให้รายได้ของประชากรมีมากยิ่งขึ้น เพราะเหตุนี้ ขุลบาลจึงได้เป็น ผู้อำนวยการออกรางวัลหวยตั้งแต่นั้นสืบมา โดยในครั้งแรก การออกหวยตามแนวคิดของเจ้าสัวจีนหง จะออกหวยวันละครั้งในตอนเช้า วิธีการออกหวยให้คนไทยเล่น ได้ปรับเปลี่ยน จากแผ่นป้าย รูปคนและเขียนชื่อชาวจีนและอักษรจีนแปลมาเป็นอักษรไทย และในช่วงปี พศ. 2414 ประเทศไทยของเรานั้นได้มีการกำเนิด ลอตเตอรี่ หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครั้งแรก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 5