Skip to content

ที่มาของหวยไทย

การเล่นหวยในไทยกำเนิดเมื่อราว ๆปีพุทธศักราช 2375 ในรัชการที่ 3 พบในกลุ่มคนชาวจีน เรียกว่าฮวยหวย ที่มีความหมายว่าชุมนุมดอกไม้ และต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้น โดยใช้แผ่นป้ายจำนวน 34 ป้าย จากนั้นให้เขียนชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงและนำมาทาย ถ้าหากทายถูกก็จะได้รับรางวัล 30 ต่อหนึ่ง จากนั้นหวยก็ได้มามีบทบาทในไทยมากขึ้น ซึ่งเรียกว่าหวย ก ข และกลายเป็นที่นิยมกันมาก จนกลายเป็นรายได้สำคัญของรัฐ จนถึงช่วงรัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระราชดำริ ให้ยกเลิกอากรบ่อนเบี้ย ต่อมาในรัชกาลที่ 6 มีการยกเลิกอากรหวยตามมา ซึ่งในช่วงของรัชกาลที่ 5 นั้นเป็นครั้งแรกที่มีการออกลอตเตอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้บำรุงสาธารณกุศลและในปี พ.ศ. 2475 ได้ให้ออกลอตเตอรี่อย่างเป็นทางการ ต่อมาในปีพ.ศ.2482 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมา และเปลี่ยนวิธีการเล่นหวยก ข มาเป็นออกหวยโดยใช้เลขท้ายของลอตเตอรี่แทน จนถึงปัจจุบัน